Back to top

Zebranie wiejskie

Zebranie
Sołectwo Mościenica

Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie w środę,15.09.2021 o godz. 19.00 w Wiacie ogniskowej.

Plan zebrania:

- przesunięcia środków z Funduszu Sołeckiego z 2021r

- podział środków Funduszu Sołeckiego na 2022r.

- wolne głosy i wnioski